We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Fiscaal

Voor veel Nederlanders is Duitsland fiscaal een aantrekkelijk land om te gaan wonen. Zo zijn er aantrekkelijke mogelijkheden om vermogen te schenken naar de volgende generatie. Hiervoor dient u Nederland meer dan 10 jaren geleden verlaten te hebben. Deze termijn kan echter ook verkort worden als u de Nederlandse nationaliteit opgeeft en in plaats van als Nederduitser voortaan als Duitser door het leven wil gaan.

Conserverende aanslag

Als u Nederland verlaat worden er conserverende aanslagen opgelegd voor in Nederland opgebouwde pensioenrechten, maar ook voor de meerwaarde in aanmerkelijk belangaandelen (bezit van 5% of meer) in een Nederlandse vennootschap.

De conserverende aanslag over in Nederland opgebouwde pensioenrechten dient om de belastingclaim van de Nederlandse overheid veilig te stellen, waardoor feitelijk voorkomen wordt dat u de pensioenrechten onbelast kunt afkopen. Bij reguliere afwikkeling van het pensioen zal de conserverende aanslag feitelijk nooit ingevorderd worden. Daarnaast komt deze te vervallen na verloop van 10 jaren.

De conserverende aanslag over een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap komt – voor Nederlanders die sinds 15 september 2015 geëmigreerd zijn – niet meer te vervallen en is feitelijk vervangen door een “eeuwigdurende” conserverende aanslag. Voor Nederlanders die vóór 15 september 2015 geëmigreerd zijn vervalt deze aanslag (net als de aanslag voor de pensioenen) na 10 jaar.

Met de wijzigingen is beoogd om voortaan ook tot (gedeeltelijke) inning van de aanslag over te kunnen gaan als er bijvoorbeeld dividend wordt uitgekeerd. De exacte hoogte van de inning van de aanslag bij een dividenduitkering is afhankelijk van de heffing die in Duitsland plaatsvindt. Daarnaast wordt bij alle overige handelingen die tot een (fictief) dividend leiden in de ogen van de Nederlandse belastingdienst en die niet tot een dividend leiden in de ogen van de Duitse belastingdienst ingegaan tot invordering van de conserverende aanslag voor een bedrag van 25% van het fictieve dividend.

De gevolgen van de wijzigingen in de conserverende aanslag voor aanmerkelijk belangaandelen zijn nog niet helemaal helder en hoogstwaarschijnlijk zullen er de komende jaren nog diverse procedures gevoerd gaan worden om deze aan te vechten.

Aanmerkelijk belang in Duitsland

In Duitsland wordt een belang van 1% in een kapitaalvennootschap aangemerkt als een aanmerkelijk belang. Hierbij worden vervreemdingswinsten en dividenden van het aanmerkelijk belang voor 60% in aanmerking genomen. Over deze 60% wordt vervolgens belasting geheven naar een progressief tarief dat ligt tussen 0% en 45%.

Voor de bij immigratie in Duitsland reeds in uw bezit zijnde (Nederlandse) aanmerkelijk belangaandelen krijgt u een step-up naar de waarde in het economische verkeer op het moment van immigratie. De waarde die al opgenomen is in de Nederlandse conserverende aanslag wordt in Duitsland dus niet nogmaals in de belastingheffing betrokken en geldt als verkrijgingsprijs voor de Duitse regeling.

Directeuren groot aandeelhouders (DGA’s) dienen dus vooraf nog beter te plannen dan voorheen. Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt de heffing over dividenden uit een Nederlandse vennootschap, uitgekeerd aan een inwoner van Duitsland, aan Duitsland toegewezen. Bij de uitkering van dividenden is Nederland echter bevoegd om 15% bronbelasting in te houden. Dit is anders bij de vervreemdingswinst van een aanmerkelijk belang. Volgens het belastingverdrag en de belastingstelsels van beide landen wordt dit gesplitst in twee tijdvakken, namelijk het tijdvak vóór emigratie en het tijdvak ná emigratie. De vervreemdingswinst die toe te rekenen is aan het tijdvak vóór emigratie wordt voor de heffing toegewezen aan Nederland en de vervreemdingswinst die toe te rekenen is aan het tijdvak na emigratie wordt voor de heffing toegewezen aan Duitsland.

Testament

Vaak is het opstellen van een (internationaal) testament of het aanpassen van huwelijkse voorwaarden aan te bevelen. Daarmee kan voorkomen worden dat wanneer u overlijdt, uw erfgenamen met een torenhoge belastingheffing op uw nalatenschap worden geconfronteerd.
Zorg dat emigreren geen drama wordt; voorkom dat zich een fiscaal drama voltrekt. Laat u deskundig adviseren over:

  • Schenken en erven
  • Bedrijfsoverdracht
  • Het beheer van onroerend in
  • privé of in een B.V.
  • Echtscheiding
  • Successieplanning
  • Remigratie naar Nederland
  • Naturalisatie tot Duitser

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »